Välkommen till Botnia Business Services

Kent FI +358 50 562 1734, SE +46 76 812 18 18

Är ekonomin under kontroll?

Söker du nya marknader?

Hur är företagskulturerna mellan de Nordiska länderna?


Botnia Business Services är ett företag som erbjuder företagstjänster. Stationerat i Replot, skärgårdsö utanför Vasa, tillhör Korsholm. Företagstjänster består av

Ekonomiförvaltningstjänsterna innefattar

 • Bokföring
 • Löneräkning
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • m.m.

Tjänsterna utförs för den finska marknaden

Markandsförings- och försäljningsuppdrag innefattar

 • Marknadsföring främst B2B
 • B2B försäljning av produkter och tjänster
 • Öppnande av dörrar

Tjänsterna utförs för den nordiska marknaden


KensoECO™

Ekonomiförvaltning

Tillsammans med dig och ditt företag bygger vi ett långvarigt flexibelt samarbete som berör företags administration

 • bokföring
 • lönebreäkning
 • bokslut,
 • deklarationer
 • m.m.

med en personlig service som håller dig på rätt kurs.

Du får jobba fokuserat på din kärnverksamhet för bästa lönsamhet. Ekonomisk rådgivning ges utifrån din och ditt företags målsättningar.

Du väljer hur samarbetet byggs upp med olika verktyg ex. BRIOX administrationslösning som ett alternativ, en webbaserad lösning som är mycket skalbart.

Tillsammans med vårt moderbolag Kensoft Consulting hittas en egen molnlösning för lagring av filer, anpassat just för dina behov, för bästa möjliga samarbete.


KensoMAR™

Marknadsföringsprojekt

Tjänster inom marknadsföringsprojekt är ämnade för företag som vill utveckla sin försäljning med export men även utöka försäljningen på hemmamarknaden.

 • uppstartande av
  1.  nya marknader
  2.  export från Finland till Skandinavien
  3.  export från övriga Skandinavien till finländska marknaden
 • uppsökande av nya kundkontakter
 • övervakning av mottagarens kvalifikationskrav på provleveranser
 • deltagande på mässor

Uppstart av export till en ny marknad är en stor ekonomisk risk. För att minimera den ekonomiska risken lönar det sig alltid att anlita en B2B-partner som har erfarenhet och känner till inköpsprocesserna på den tilltänkta marknaden. Tjänsten utföres under en kortare eller en längre period helt enligt önskemål av dig som uppdragsgivare.

Organisationen för ditt företag får helt koncentrera sig på de egna specialkompetenserna  och kärnverksamheterna. Tjänsten skräddarsys enligt ditt företags behov och önskemål.


KensoMAN™

Försäljningschef

Tjänsten som försäljningschef är en fördel vid situationer då en utomstående resurs behöver användas för en kortare eller längre period. Det kan gälla vid fall som sjukdom, föräldraledighet eller en motsvarande situation. Även en längre lösning kan vara på sin plats, om resursbehovet varierar och det behövs en flexibel lönebetalning.

Försäljningschefstjänsten kompletterar företagets egna organisation genom att tillföra nytt specialkunnande. Våra B2B partners har lång erfarenhet av olika typer av affärsverksamhet och förmår snabbt sätta sig in i ert företags verksamhet för ett framgångsrikt samarbete.


KensoSUB™

Nyckeln i hand kontor

Helhetslösning för att hjälpa dig och ditt företag till en ny marknad. Ett kontor som öppnas i ditt företags “brand” och körs i drift under överenskommen tid därefter exit från oss.

Till en exportmarknad är det fråga om heltäckande uppstart av ett AB med egen VD och administration.

För en hemmamarknad blir tjänsten mera anpassad för ett sidokontor med kontorschef.

Följande ingår i KensoSUB™.


Bekanta er gärna med IT-tjänster som erbjuds av vårt moderbolag