Tjänster


OBSERVERA FÖLJANDE

Våra tjänster utförs med oförminskad styrka i dessa svåra tider, för att möjliggöra fortsatt samarbete med våra samarbetspartners använder vi enbart telefon och övriga digitala verktyg för kommunikation. Tryggheten för våra kunder / samarbetspartners och personal har högsta prioritet.


Vill ni ut på nya marknader?


KensoSUB™

Nyckeln i hand kontor

Helhetslösning för att hjälpa dig och ditt företag till en ny marknad. Ett kontor som öppnas i ditt företags “brand” och körs i drift under överenskommen tid därefter exit från oss.

Till en exportmarknad är det fråga om heltäckande uppstart av ett AB med egen VD och administration. som uppdragsgivare.

För en hemmamarknad blir tjänsten mera anpassad för ett sidokontor med kontorschef.


KensoMAR™

Marknadsföringsprojekt

Tjänster inom marknadsföringsprojekt är ämnade för företag som vill utveckla sin försäljning med export men även utöka försäljningen på hemmamarknaden.

  • uppstartande av
    1.  nya marknader
    2.  export från Finland till Skandinavien
    3.  export från övriga Skandinavien till finländska marknaden
  • uppsökande av nya kundkontakter
  • övervakning av mottagarens kvalifikationskrav på provleveranser
  • deltagande på mässor

Uppstart av export till en ny marknad är en stor ekonomisk risk. För att minimera den ekonomiska risken lönar det sig alltid att anlita en B2B-partner som har erfarenhet och känner till inköpsprocesserna på den tilltänkta marknaden. Tjänsten utföres under en kortare eller en längre period helt enligt önskemål av dig som uppdragsgivare.

Organisationen för ditt företag får helt koncentrera sig på de egna specialkompetenserna  och kärnverksamheterna. Tjänsten skräddarsys enligt ditt företags behov och önskemål.


KensoMAN™

Försäljningschef

Tjänsten som försäljningschef är en fördel vid situationer då en utomstående resurs behöver användas för en kortare eller längre period. Det kan gälla vid fall som sjukdom, föräldraledighet eller en motsvarande situation. Även en längre lösning kan vara på sin plats, om resursbehovet varierar och det behövs en flexibel lönebetalning.

Försäljningschefstjänsten kompletterar företagets egna organisation genom att tillföra nytt specialkunnande. Våra B2B partners har lång erfarenhet av olika typer av affärsverksamhet och förmår snabbt sätta sig in i ert företags verksamhet för ett framgångsrikt samarbete.


Bekanta er gärna med vårt moderbolag