Tjänster

Vill ni ut på nya marknader?

Marknadsföringsprojekt-tjänster

Marknadsföringsprojekt-tjänsterna är ämnade för företag som vill utveckla sin försäljning med export men även utöka försäljningen på hemmamarknaden.

  • uppstartande av
    •  nya marknader
    •  export från Finland till Skandinavien
    •  export från övriga Skandinavien till finländska marknaden
  • uppsökande av nya kundkontakter
  • övervakning av mottagarens kvalifikationskrav på provleveranser
  • deltagande på mässor

Uppstart av export till en ny marknad är en stor ekonomisk risk. För att minimera den ekonomiska risken lönar det sig alltid att anlita en B2B-partner som har erfarenhet och känner till inköpsprocesserna på den tilltänkta marknaden. Tjänsten utföres under en kortare eller en längre period helt enligt önskemål av dig som uppdragsgivare.

Organisationen för ditt företag får helt koncentrera sig på de egna specialkompetenserna  och kärnverksamheterna. Tjänsten skräddarsys enligt ditt företags behov och önskemål.

Försäljningschefstjänster

Försäljningschefstjänsten är en fördel vid situationer då en utomstående resurs behöver användas för en kortare eller längre period. Det kan gälla vid fall som sjukdom, föräldraledighet eller en motsvarande situation. Även än längre lösning kan vara på sin plats, om resursbehovet varierar och det behövs en flexibel lönebetalning.

Försäljningschefstjänsten kompletterar företagets egna organisation genom att tillföra nytt specialkunnande. Våra B2B partners har lång erfarenhet av olika typer av affärsverksamhet och förmår snabbt sätta sig in i ert företags verksamhet för ett framgångsrikt samarbete.