Palvelut

Haluatteko löytää uusia markkinoita?

Markkinointiprojekti-palvelut

Markkinointiprojekti-palvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat apua erityisesti Ruotsissa ja Suomessa

  • uusien markkinoiden avaamiseen
  • uusien vientimaiden avaamiseen Suomesta Skandinaviaan
  • myös Skandinaviasta Suomen markkinoille
  • uusien asiakkaiden löytäminen suorakontaktoinnilla
  • toimittajahyväksyntä-prosessien hoitamiseen
  • messupalvelut

Pienen yrityksen ei ehkä kannata palkata omaa henkilöä uuden markkinan avaamiseen. Kyse voi olla myös väliaikaisesta tilanteesta, jotta yrityksen organisaatio voi keskittyä omaan erikoisosaamiseensa tuomalla mukaan uutta osaamista ja resursseja. Markkinointiprojekti räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaisesti.


Myyntipäällikköpalvelut

Myyntipäällikköpalvelu on tilanteisiin, joissa ulkoinen resurssi on nopeasti käytettävissä lyhyt- tai pitkäaikaisiin resurssitarpeisiin kun kyseessä on sairastuminen, vanhempainloma tai vastaava tilanne. Myös pitkäaikainen ratkaisu voi olla mielenkiintoinen mahdollisuus, kun resurssitarve on vaihteleva ja tarvitaan tilanteen mukaan joustavaa palkanmaksua.

Myyntipäällikköpalvelu täydentää yrityksen omaa organisaatiota tuomalla mukaan uutta erityisosaamista. Meillä on pitkä kokemus erityyppisistä liiketoiminnoista ja pystymme nopeasti perehtymään yrityksenne toimintaan ja varmistamaan toiminnan menestyksellisen ylläpitämiseen.