Läsbart


Du har landat på den intressanta sidan LÄSBART, här hittar du nedladdningsbara texter/dokument med intressant innehåll.

Det mesta av innehållet berör företagandets vardag.

Alla texter/dokument får laddas ned för egen användning, får dock ej användas för kommersiellt bruk.Händelser

Under våren och sommaren 2022 har vi startat upp vår Ekonmiförvaltningstjänst enligt önskemål från våra kunder. Tillsammans med Briox Oy och deras plattform briox.fi möjliggör vi flexibla samarbeten med dig och ditt företags ekonomiförvaltning. Ta kontakt med Sakarias eller Kent för mera information.


02.02.2021 blev vårt svenska telefonnumer registrerat. Svenska telefonnumret underlättar våra kontaktförsök till Sverige otroligt mycket, återkopplingen har ökat mycket kraftigt och det blir hetare leads som ökar din exportförsäljning till Sverige. Att bygga upp ett nätverk i Sverige underlättas mycket med ett svenskt telefonnummer jämfört t.ex med ett finskt nummer. Tröskeln att ringa tillbaka blir mycket lägre för den person som man har försökt nå.

15.12.2020 registrerades vårt systerbolag i Sverige, Botnia Business Services Sweden Ab hos Bolagsverket, nu har vi lättare att hjälpa dig att etablera och marknadsföra ditt företag i Sverige.


Resan till Sverige vecka 24, i år 2020, var mycket givande. Besöken gjordes i Umeå, Sävar, Skellefteå och Luleå. Dessutom besök i Uleåborg på vägen hem till Österbotten.

Förutom nedan uppräknade besök blev det några privata företagsbesök med positivt mottagande och utfall.

Besök på Skellefteå kommuns utvecklingsavdelning. Mycket intressant besök i en kommun som satsar väldigt mycket pengar i att locka företag och nya invånare till kommunen. Skellefteå Krafts satsning i zerosun-huset är imponerande, solenergin lagras i vätgas och batterier, uppvärmningen och el produceras från dessa källor. Många miljoner har satsats på det hus som står på Skellefteå Camping, som kan hyras av vem som helst, på solceller/-paneler som lagrar energin till batterier och vätgas. Den energin som sen tas ut höst och vinter då solen inte syns så mycket i Västerbotten blir till värme och el. Se gärna mer på www.zerosun.se

Besökte byggarbetsplatsen i Skellefteå där Northvolt Ab bygger sin batterifabrik. Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier. Enormt stora byggnader uppförs under sommaren 2020 för att senare anrika fram metallerna som behövs i batterierna. Till exempel är höjden på byggnaderna 35 m. Dessutom byggs stora byggnader för själva batteriproduktionen.

Fantastiskt var också att se hur man kan bygga ett höghus av trä. Där alltså även stommen är av trä. Huset på 20 våningar och 80 meter högt i Skellefteå centrum kommer att inrymma hotell, kontor och Sara kulturhus. Stommar av trä från Martinsons Ab lyftes på plats under juni.

I Umeå besöktes Västerbottens handelskammare och Företagarna i Umeå. Intressant att få en inblick i hur expansivt näringslivet är i regionen. Unversiteten bidrar med mycket.

I Luleå besöktes Norrbottens handelskammare och LTU-Business. LTU-Business, som finns i campus av Luleå Tekniska Universitet, utvecklar bl a innovationer som kommer ur forskningen på universitetet. Flera nya företag får hjälp med att komma ut på den internationella marknaden. Flera hundra idéer per år innovationsleds av LTU-Business i Luleå.

Besöket i Uleåborg och Business Oulu var intressant på det sätt hur staden har samlat all kraft och kompetens på ett och samma ställe. Till hur få nya invånare till kommunen, nya företag att komma till staden eller hur idéer och start-ups kan få hjälp från ett och samma kontor. Business Oulu har som uppdrag att ordna 2.000 nya arbetsplatser varje år till Uleåborg. Ser mer om Business Oulus alla tjänster på www.businessoulu.com

Sakarias

Vecka 24, 2020 En resa till norra Sverige med början i Umeå är under planering. Vi kommer att besöka företag, statliga organisationer bl.a Västerbottens handelskammare,Umeå, Företagarna, Umeå kontoret, Näringslivskontoret i Skellefteå, Norrbottens Handelskammare i Luleå. På finska sidan besöker vi Business Oulu i Uleåborg.

Dokument

06.05.2020 Vaasan Yrittäjät enbart på finska, .pdf format.
Mutta, sama juttu voi olla Norrlandin ja Skoonen välillä – tavat erkanee…..